Kategorie

Newsletter

Přijímáme karty

platitipti

Obchodní a dodací podmínky
(platné a účinné od 1.února 2015)

Provozovatel e-shopu: Ing. Klára Obořilová, IČO: 44357109

 

Nákupy v tomto e-shopu jsou od 1. 3. 2017 evidovány v systému EET. Účtenku zákazník obdrží spolu se zbožím.

 
Všeobecná ustanovení
·    Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.northland-eshop.cz (dále "internetový obchod") se řídí při prodeji konečnému zákazníkovi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku a obchodním zákoníkem platným v České republice, při prodeji za účelem dalšího prodeje. Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.
·    V případě, že zboží není momentálně skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem. Po vzájemné dohodě bude buď dohodnut náhradní termín, nebo zákazník má právo objednávku stornovat. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet, nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) ve lhůtě do 7 pracovních dnů po stornování objednávky.
·    Každé zboží v našem internetovém obchodě je označeno kódem produktu a je popsáno názvem, který se ale nutně nemusí shodovat s oficiálním názvem.
·    Smlouva o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.
·    Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě do pěti minut od potvrzení objednávky. Po této době je možné stornovat objednávku pouze po dohodě s provozovatelem internetového obchodu. Dojde-li ke stornování a případně že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet, nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) ve lhůtě do 7 pracovních dnů po obdržení platby. V případě storna objednávky později, bude částka vrácena po vzájemné dohodě obou stran.
·    Po obdržení řádně vyplněné objednávky potvrdí internetový obchod formou elektronické pošty na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu, že smlouva byla uzavřena. Potvrzení objednávky bude obsahovat datum uzavření smlouvy, kódy produktů objednaného zboží, celkovou kupní cenu a náklady na dodání zboží do místa předání.
·    Prodejce zaručuje dodání zboží, které je skladem nejpozději do 15 pracovních dní od odeslání objednávky, není-li dohodnuto jinak. Zda je zboží skladem je uvedeno v internetovém obchodě. Jestliže nebude provozovatel internetového obchodu schopen dodat zboží ve smluveném termínu, je Zákazník oprávněn stornovat tu část objednávky, která nebyla odeslána na adresu zákazníka. Bylo-li domluveno osobní vyzvednutí zboží Zákazníkem, týká se oprávnění stornovat objednávku nebo její část pouze zboží, které není v dohodnutém termínu připraveno k vyzvednutí.
·    Doprava zboží je zajištěna Českou poštou, PPL. Také je po předchozí telefonické domluvě možnost osobního odběru na adrese Hlavní 94, Bořanovice, okr. Praha – východ (velkoobchod).

Možnosti platby v našem e-shopu je dobírkou, nebo bankovním převodem.

 


Ceny přepravy (přeprava Česká pošta) - dle váhy zásilky:
obyčejně - balík při platbě převodem z banky:

0 - 2 kg       Kč 74,--

2 - 5 kg       Kč 81,--

5 - 10 kg     Kč 95,--

10 - 15 kg   Kč 127,--

dobírkou - platba při převzetí balíku:

0 - 2 kg      Kč 129,--

2 - 5 kg      Kč 136,--

5 - 10 kg    Kč 151,--

10 - 15 kg  Kč 208,--

dobírkou na Slovensko-platba při převzetí balíku:

0 - 2 kg      Kč 255,--

2 - 5 kg      Kč 280,--

5 - 10 kg    Kč 300,--

10 - 15 kg  Kč 320,--

Cena přepravy PPL CZ s.r.o.- dle váhy zásilky:

do 1 kg       Kč 171.5,--

do 3 kg       Kč 181.5,--

do 5 kg       Kč 196.5,--

do 7 kg       Kč 217.5,--

do 10 kg     Kč 241.5,--

do 12 kg     Kč 253,--

do 15 kg     Kč 275,--

Při ceně zásilky nad 1500,-kč se poštovné neúčtuje. Platí pouze pro zasílání po České republice.


Ochrana osobních údajů:

Při odeslání objednávky zadává kupující některé své osobní údaje. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci kupujícího, k realizaci objednávky a ke komunikaci s kupujícím. Údaje, které kupující poskytne, v žádném případě neposkytujeme třetím osobám. Vyplněním objednávky souhlasí kupující se zařazením poskytnutých údajů o své osobě i o objednávkách do databáze klientů. 


·    Prodávající odpovídá za vady prodaného zboží dle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku - viz Reklamační řád.
·    Záruční doba se řídí platnými zákony.
·    Existuje-li více jazykových verzí tohoto dokumentu, platí v případě jakékoli neshody výklad v českém jazyce.


Odstoupení od smlouvy
·    Kupující má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, musí být naprosto nepoužité, nepoškozené, zabalené v originálním, nepoškozeném obalu, včetně veškerého příslušenství a schopné dalšího prodeje. Vracené zboží musí zákazník odeslat, případně osobně předat, do 14 dnů ode dne převzetí, spolu s prodejním dokladem. Při zaslání dobírkou nebude zásilka přijata. Jakkoliv poškozené zboží a to včetně dopravou způsobeného nebude provozovatelem internetového obchodu převzato. Takovéto poškození si řeší zákazník sám.
·    Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
·    Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít nebo je-li domluvena platba či částečná platba předem a tato není zaplacena do data splatnosti. Datem zaplacení se rozumí den, který je platba připsána na účet prodávajícího či den kdy byla platba zaplacena prodávajícímu v hotovosti.
·    Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
·    Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

 

Slevy vyznačené v našem obchodě platí do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně